Jak je možné napojit odpadové potrubí? - Wavin Academy

Jak je možné napojit odpadové potrubí?

Napojení potrubí do kanalizace je možné provést dvěma způsoby. Nejčastěji se napojení provádí přes kanalizační šachtu. Dále lze potrubí připojit pomocí odboček a přípojných sedlových odboček.